ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Az ITS Protection Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

A Tájékoztató célja, hatálya

1.1 Előzmények

május 25. napjától alkalmazandóvá válik az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, a General Data Protect Regulation (továbbiakban: GDPR vagy Rendelet). A Társaság a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, a Rendelet szabályozása a Társaság által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.

1.2      A szabályzat célja

Jelen Tájékoztató célja, hogy az ITS Protection Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban Társaság), mint Adatkezelő, ügyfelei, leendő ügyfelei számára átláthatóvá tegye az általa, honlapjain nyújtott szolgáltatások igénybevétele során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek. A Társaság alapvető célja, hogy minden esetben tiszteletben tartsa e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

 

1.3      A Társaság, mint Adatkezelő

A Társaság neve: ITS Protection Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1042 Budapest, Szőnyi út 36.

Cégjegyzék szám: 01-09-270753

Adószám: 25362334-2-4

Telefonszám: 36 1 220 7126

 

1.3.1.   Az adatkezelés célja és a kezelt adatok

 

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Társaság elérhetőségének biztosítása, az érintettekkel való kapcsolattartás, a hírlevélre feliratkozóknak hírlevél küldés, az ajánlatkérések megválaszolása. Valamint a megrendelések és az igénybe vett Szolgáltatások szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

Társaságunk az Ön személyes adatait az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján, és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.

Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.

 

Az adatkezelés céljaKezelt adatok
Hírlevélre feliratkozásnév, e-mail
Kapcsolatfelvételnév, e-mail cím, telefon
Ajánlatkéréscégnév, kapcsolattartó, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, csoport, megrendelt mennyiség.
Megrendelés és szerződéskötés

cégadatok, kapcsolattartó neve, telefonszáma, e-mail címe, szállítási/teljesítési cím, megrendelt termékre/szolgáltatásra vonatkozó adatok és számviteli bizonylatok, egyéb felmerülő

dokumentumok, e-mailben vagy postai úton történt levelezés

E-parkolás szolgáltatás biztosításaGépjárművezető/gépjárműtulajdonos neve, email-címe, telefonszáma, gépjármű GPS pozíciója és útvonal adatai, gépjármű rendszáma, parkolási adatok.
E-útdíj szolgáltatás biztosításagépjármű GPS pozíciója és útvonal adatai, gépjármű rendszáma és tengelyszáma, illetve a GPS pozíció alapján megvásárolt szakaszjegyek

 

1.3.2. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

 

Milyen sütiket alkalmazunk?

 

TípusAdatkezelés jogalapjaCélÉrvényesség

 

 

 

 

Munkamenet sütik

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)

bekezdésében foglalt rendelkezés

 

 

 

A honlap megfelelő működésének biztosítása

 

 

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

 

Használatot elősegítő sütik

 

Az Ön hozzájárulása

A felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele

 

 

10 hónap

 

 

Google Analytics

 

 

 

Az Ön hozzájárulása

Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

 

 

 

 

1 év

 

1.4      Adatfeldolgozók

 

Egyes esetekben, az Ön adatai további adatfeldolgozókhoz kerülhetnek. Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Társaság szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a Rendelet előírásait és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal is.

 

A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók kerülnek bevonásra:

 

Adatfeldolgozó megnevezéseAz adattovábbítás céljatovábbított adatok

Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

E-parkolás szolgáltatás biztosításához nélkülözhetetlen adatokGPS pozíció alapján beazonosított díjköteles parkolási zóna, rendszám

NÚSZ Zrt.

1030 Budapest, Pf:1170

E-útdíj szolgáltatás biztosításához nélkülözhetetlen adatok

gépjármű GPS pozíciója és útvonal adatai, gépjármű rendszáma és tengelyszáma, illetve a GPS pozíció alapján

megvásárolt szakaszjegyek

Számlázás és ügyvitel

Ambrits Informatikai Tanácsadó Bt.

9400 Sopron, Frankenburg u. 2/E.

A Társaság működése során keletkező számviteli bizonylatok, szerződések és egyéb dokumentumok (pl. szerelési/javítási munkalapok), partner törzsadatok digitális mentéseNév/cégnév, kapcsolattartó, e- mail cím, számlázási cím, szállítási cím illetve az ügyfélel kötött szerződés kapcsán felmerülő dokumentumok.

Könyvelés 4Line Kft.

1122 Budapest, Hajnóczy J. u. 3. fszt/1.

Könyveléshez elengedhetetlenül szükséges számviteli bizonylatok.

számviteli bizonylatokon szereplő vevői adatok. A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig meg kell őrizni, így a továbbított adatok elévülése is

ehhez igazodik.

Csomagküldés és Futárszolgálat MPL Csomagküldő SzolgálatCsomag- vagy Futárküldő Szolgálattal megrendelt termékek kiszállítása

az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A csomagküldő szolgálat, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további

személyeknek átadni.

Tárhelyszolgáltatás Dotroll Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Weboldalon és annak adminisztrációs felületén tárolt adatok biztonságos őrzése és biztonsági mentése

Regisztrációs adatok ( név, e- mail, felhasználónév) Ajánlatkérői adatok ( lsd. Az adatkezelő általt kezelt adatokat) Webshop megrendelésekor megadott számlázási és szállítási

adatok

Tárhelyszolgáltatás Sigmanet Kft.

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az E-parkolás és E-útdíj szolgáltatásokhoz kapcsolódó adatok biztonsági mentése

Regisztrációs adatok ( név, e- mail, felhasználónév)

Az E-parkolás és e-útdíj szolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges adatok (lsd. Az adatkezelő általt kezelt adatokat)

GPS eszközök beszerelése Horn Péter ev.

2071 Páty, Burgondia u. 52.

Munkalapok vezetéseA szereléshez, telepítéshez szükséges vevői adatok és a munka teljesítéséhez nélkülözhetelenül szükséges kapcsolódó dokumentumok.

 

 

Ügyvéd

Garamvölgyi Ügyvédi Iroda

1037 Budapest, Montevideo u. 5. II.em.

Felmerülő problémák jogorvoslati kezelése

A felmerülő probléma orvoslásához elengedhetetlenül szükséges szerződések, számviteli bizonylatok, dokumentumok, feljegyzések,

levelezés.

Követelés behajtás Security-Expert Kft.

1053 Budapest, Magyar u.3.

Felmerülő követelések behajtása

A felmerülő követelés behajtásához elengedhetetlenül szükséges szerződések, számviteli bizonylatok, dokumentumok, feljegyzések,

levelezés.

 

1.5      Vonatkozó jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek meghatározása során a Rendelet mellett kiemelten figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”), továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit is.

 

1.6      A Tájékoztató hatálya

Jelen adatkezelési Tájékoztató hatálya www.its-pro.hu honlaphoz (a továbbiakban Honlap), valamint a Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre és szolgáltatásokra, amelyek a Honlapon megjelenő, azon hirdető, az Adatkezelőn kívüli harmadik fél szolgáltatásaihoz, nyereményjátékaihoz és egyéb, általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. A Tájékoztató nem terjed ki azon szolgáltatók, weboldalak adatkezelésére, melyekhez a Honlapon található hivatkozás vezet.

 

1.7      A Tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el.

 

2        Fogalmak

A Tájékoztatóban használt fogalmak jelentése:

 1. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezeléscéljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 1. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 2. Érintett vagy Felhasználó: a Társaság szolgáltatásait igénybe vevő, azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 3. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

3        A Társaság által kezelt személyes adatok köre

 • A kezelt személyes adatok köre
 1. A Honlapon keresztül történő Hírlevél feliratkozáshoz, név és email cím.
 2. A Honlap használata során a Társaság rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét.
 3. A Honlap használata során a rendszer cookie-kat (sütiket) helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k célja a böngészési élmény javítása, a személyre szóló szolgáltatás biztosítása, illetve az oldal látogatottsági adatainak mérése. A cookie-t a felhasználó törölni tudja végberendezéséről. A cookie-k fogadására felugró ablak figyelmeztet, mellyel le lehet tiltani a cookie-k települését, de nélkülük a felhasználói élmény esetleg nem lesz teljes.
 4. A Társaság által lebonyolított nyereményjátékok során a Felhasználó alábbi adatait kezelheti: név, cím, email, telefonszám, továbbá a nyereményjáték tájékoztatójában megjelölt további személyes adatok.
 5. A Társaság által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, cím, elérhetőségek, foglalkozás, szakmai érdeklődési kör.
 6. A Társaság szerződéseivel kapcsolatban kezeli a szerződő fél képviselőjének és szerződéses kapcsolattartójának adatait.
 7. Eseti megkeresések, email, levél, telefon megkeresés esetén az Érintett fél kapcsolattartási adatai, az információadáshoz vagy a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és ideig.
 8. Állás betöltésére jelentkezők benyújtott

 

3.2      Az adatkezelések jogalapja és célja

A Társaság Adatkezelési Szabályzatában meghatározott módokon, az adatkezelés jogalapja az Ön adatai kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 • Jogi kötelezettségek teljesítése
 • Szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • A Társaság jogos érdekeinek érvényesítése, a Társaság tevékenységének biztosítása;
 • Érintett hozzájárulása;
 • Érintett jogainak védelme.

Az adatkezelések célja:

 1. A Társaság üzleti tevékenységéhez kötődő kapcsolattartás;
 2. Felhasználói vagy ügyfél megkeresések kezelése;
 3. Jogi kötelezettségek teljesítése;
 4. Közvetlen üzletszerzés és direkt marketing tevékenység (DM);
 5. Nyereményjáték szervezése;
 6. Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
 7. Honlap, hirdetések testre szabása, célzott reklámok megjelenítése;
 8. Statisztikák, elemzések;
 9. Felhasználó által generált tartalmak kezelése (közösségi média, fórum);
 10. Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezők kezelése;

 

4        Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

 • Tájékoztatáshoz való jog

ÖN jogosult adatainak kezelésével kapcsolatban az átlátható tájékoztatásra, információra adatainak kezelését illetően, továbbá az érintetti jogainak gyakorlására vonatkozó lehetőségekről.

Ön jogosult, hogy hozzáférjen az Önre vonatkozóan kezelt adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

 

4.1.2     Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy a Társaságtól, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű személyes adatainak kezelése van folyamatban, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. Személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai.
 5. Az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez, vagy az adatkezelés korlátozásához, továbbá a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó információ;

 

 1. az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, az alkalmazott logikára vonatkozó érthető információk, továbbá az az információ, hogy adatkezelés Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A társaság a kezelt személyes adatok másolatait kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja.

 

4.1.3     Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

4.1.4     Törléshez való jog

A törléshez való jogot a Rendelet más néven „az elfeledtetéshez való jog”-nak nevezi.

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az egyéb feltételek fennállása esetén. A törlés joga nem vonatkozik a jogszabályi, vagy belső szabályzat által meghatározott kötelező adatkezelésekre.

A Társaságnak egyes esetekben jogi kötelezettsége áll fenn bizonyos adatok kezelése tekintetében, ezért az adatok törlési kérelme nem teljesíthető különösen a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából kezelt személyes adatok esetében.

Egyéb esetekben a törléshez való jog a Rendelet vonatkozó fejezetei alapján gyakorolható.

4.1.5     Az adatkezeléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,

amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

4.1.6     Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a Társaság a szerződés teljesítésén alapuló, illetve hozzájáruláson alapuló adatkezelési tevékenységek tekintetében az automatizált módon kezelt személyes adatait számára, vagy az általa megjelölt más Adatkezelő részére átadja.

Az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelő közhatalmi feladatait gyakorolja, vagy jogi kötelezettségének tesz eleget. Ezekben az esetekben tehát a Társaság nem köteles a hordozhatóságot biztosítani .

 

4.1.7     A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.8     Automatizált döntéshozatal

A Társaság nem folytat automatizált döntéshozatalt az Ön esetében.

5        A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Rendelet 5. cikke határozza meg az adatkezelésre vonatkozó elveket. Ezen szempontok érvényesülését a Társaság minden egyes azonosított adatkezelése során biztosítja.

5.1      Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve

A személyes adatok kezelését minden esetben jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Az érintettek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba milyen módon tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik, vagy fogják kezelni.

Az átláthatóság elvének szellemében Társaságunk biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint, hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg.

5.2      Célhoz kötöttség elve

A Társaság biztosítja, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”). Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

5.3      Adattakarékosság elve

Az adatkezelés céljai megfelelőek és relevánsak, és a szükséges mértékre korlátozódnak.

5.4      Pontosság elve

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; A Társaságnak minden észszerű intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”).

A Társaság biztosítja az érintett jogát arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.5      Korlátozott tárolhatóság elve

A személyes adatok tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”).

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az Adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

5.6      Integritás és bizalmas jelleg

A személyes adatok kezelését a Társaság úgy végzi, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan, vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme („integritás és bizalmas jelleg”).

6        Jogorvoslat

 • Információ, panasz

Amennyiben a Felhasználó úgy véli, hogy személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, tájékoztatásért és jogainak gyakorlásáért a Társasághoz fordulhat.

 

6.2      Panasz ügyintézés a Hatóságnál

További jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet panaszt benyújtani. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Posta cím:           1530 Budapest, Pf.: 5.

 

cím:                     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Telefon:              +36 (1) 391-1400

 

Fax:                     +36 (1) 391-1410

 

E-mail:                 ugyfelszolgalat@naih.hu

 

URL                      http://naih.hu